About this idea

Mano idėja yra įkurti pagalbos centrą, kuriame bus teikiamos užimtumo, slaugos, kineziterapijos ir įvairios terapijos paslaugos bei vedami seminarai ir mokymai senyvo amžiaus žmonėms. Mintis sukurti tokį centrą man kilo slaugant senyvo amžiaus žmones, turinčius sveikatos sutrikimų ir matant, kad trūksta paslaugų šioje srityje, o poreikis pagalbai tik didėja. Kadangi turiu socialinio darbuotojo išsilavinimą bei patirties slaugant ligonius, o taip pat neseniai įgijau paramediko specialybę bei turiu reikiamų medicinos žinių, nusprendžiau, kad galiu jiems padėti. Manau, kad senyvo amžiaus žmonėms, turintiems sveikatos sutrikimų, reikalingos įvairios paslaugos ir pagalba - jiems svarbu bendravimas, užimtumas, pagalba judesių atstatymui, slauga. Tokio centro teikiamos paslaugos labai naudingos ir jų artimiesiems. Centras patrauklus tuo, kad jame galima gauti ilgalaikes ir trumpalaikes paslaugas.

Objectives

Įkurti pagalbos centrą, kuriame bus teikiamos įvairios specializuotos paslaugos senyvo amžiaus žmonėms, turintiems sveikatos problemų.

Goal

Gerinti senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybę teikiant jiems slaugos, kineziterapijos, psichologo ir kitas paslaugas.

No updates yet!

All contributions

Daniela Bucur

1

I don't understand what you're saying but the picture is very suggestive! I think it can be a very generous project. Good luck!

Apr 17, 2019

The European Commission support for the production of this project does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [2017-1-RO01-KA204-037257]

Privacy Policy
Brave © 2018.